Opleiding Syndicaal Werk 2018-2019

in samenwerking met CVO COOVI

Heb jij ook dat gevoel dat je méér in je syndicale mars hebt? Dan is deze bijscholing iets voor jou: op jouw maat, op jouw tempo en met docenten die gepokt en gemazeld zijn door de praktijk.


Startdata modules - voorjaar 2019

Noteer alvast in je agenda de startdata van de volgende drie modules:

 • Actueel thema uit het social werk: 'Armoede': vanaf 11 januari 2019
  • Sonja De Smedt (lector): In deze cursus krijgt u niet alleen de geschiedenis en de sociale context van de armoede, generatiearmoede, dakloosheid ... We kunnen ook een inkijk nemen in hun leven en de armoedeproblematiek, om zo meer inzicht te verwerven via getuigenissen, ervaringsdeskundigen, daklozen en armen.
    
 • Geïntegreerde competentieverwerving 1-2-3: vanaf 2 februari 2019 (afstandsonderwijs)
 • Politieke vraagstukken: vanaf 26 april 2019

Meer informatie over deze modules vind je in de infobundel (zie 'downloads' verderop in deze pagina).

Modules - 2 semesters

De opleiding start in september. Maar noteer dat een aantal modules in februari beginnen. Welke modules dat zijn vindt u in het deel ‘werkjaar 2018-2019 - 2de semester‘. Inschrijven: zie ‘inschrijven‘ verderop.

Opleiding voor wie?

De modulaire opleiding ‘syndicaal werk’ is een aanvullende opleiding voor wie syndicaal actief is: vakbondssecretarissen, ervaren ABVV-militanten en syndicale medewerkers. Secretarissen kunnen hun kennis en vaardigheden bijspijkeren via deze opleiding. Delegees, vakbonds- en administratieve medewerkers kunnen met akkoord van hun instantie of op eigen initiatief deze opleiding volgen.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvereisten zijn zeer soepel. In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of, als je dat diploma niet hebt, slagen in een toelatingsproef. Deze proef wordt omschreven in het inschrijvingspakket.

Wat biedt deze opleiding?

De opleiding biedt toepasbare kennis en praktische vaardigheden: arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, werkloosheidsreglementering, naast onderhandelingstechnieken, communicatie, ict, media … Ook syndicale en actuele maatschappelijke problemen komen ruim aan bod.

Grote thema‘s

 • Economische, sociale en politieke veranderingen maken het syndicale werk tot een permanente uitdaging, zowel op het terrein van de klassieke belangenverdediging als op dat van de brede sociale actie voor maatschappelijke veranderingen.
 • Arbeid en uitbuiting nemen nieuwe vormen aan. Maar ook de verhouding tussen syndicalisme en politiek is inzet van strijd.
 • De syndicale beweging is een kind van de industriële maatschappij die haar stempel heeft gedrukt op de structuur van de vakbond. Maar de ingrijpende veranderingen in de samenleving en het vage toekomstbeeld beïnvloeden de organisatiestructuren van de vakbonden.
 • Hoe moeten al die veranderingen geduid worden? Wat betekenen bijvoorbeeld informatietechnologie en flexibel werken voor de slagkracht van vakbondsacties? Hoe gaan we om met ‘nieuwe’ problemen zoals uitsluiting, discriminatie, globalisering, milieu, de platformeconomie, de vergrijzing en de kwaliteit van het leven?
 • Hoe kan de syndicale beweging haar rol van tegenmacht verder waarmaken in een context van toenemende internationalisering van de economische en politieke beslissingsmachten?
 • Hoe kan de vakbond zich beter organiseren in deze nieuwe tijden van diensteneconomie en nieuwe maatschappelijke breuklijnen?

Kies wat je boeit of nodig hebt

Deze modulaire opleiding geeft je de mogelijkheid om precies die opleiding te volgen die je echt nodig hebt. Opleiding op maat dus. Je kunt ‘à la carte’ één of meer eenheden (= cursussen) volgen. Eén eenheid telt 40 of 60 lesuren, hetzij 5 of 7 ½ lesdagen, één dag per week.

Je kunt de komende drie jaar ook de volledige opleiding volgen. Je haalt daarmee een diploma van het Hoger Beroepsonderwijs - Graduaat 'Syndicaal Werk'.

Opgelet !

De opleiding HBO5 Syndicaal Werk wordt nog één schooljaar aangeboden bij CVO COOVI. Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat de opleiding hervormd over naar Erasmushogeschool Brussel.

Wie diplomagericht inschrijft en nu start met de opleiding en vóór 2019-2020 1/3de van de opleiding afwerkt, heeft de garantie het diploma van gegradueerde in het syndicaal werk te behalen.

Contacteer de trajectbegeleider van CVO COOVI om het traject eventueel te versnellen.

Programma

Het volledige programma telt 36 eenheden over zeer uiteenlopende thema’s.
Elk werkjaar kiest de begeleidingscommissie uit het volledige programma een aantal cursussen (of 'eenheden') die dat werkjaar georganiseerd worden.

Inhoud en praktische gegevens vind je in de infobundel. (zie onderaan 'Downloads')

Docenten

De begeleidingscommissie ontwerpt de programma‘s en evalueert de uitvoering.
De lesgevers worden gekozen op basis van hun kennis en ervaring met het leergebied.
Zij worden bijgestaan door gastsprekers die ervaring hebben met een of meer aspecten van de leerinhoud.

Werkjaar 2018 - 2019

1ste semester

 • identiteit van het syndicaal werk
 • werkloosheidsreglementering
 • historisch-ideologische perspectieven
 • actueel thema uit het sociaal werk
 • Geïntegreerde competentieverwerving (GCV) 1
 • Geïntegreerde competentieverwerving (GCV) 2
 • Geïntegreerde competentieverwerving (GCV) 3

2de semester

 • politieke vraagstukken
 • Geïntegreerde competentieverwerving (GCV) 1
 • Geïntegreerde competentieverwerving (GCV) 2
 • Geïntegreerde competentieverwerving (GCV) 3

De beschrijving van deze modules vindt u in 'Downloads' onder 'Opleiding Syndicaal Werk - infobundel'.

Praktisch

 •  start: voor GCV1-3: maandag 10 september 20178; voor historisch-ideologische perspectieven: vrijdag 10 oktober 2018; voor identiteit van het syndicaal werk maandag 15 oktober 2018;
 • lessen: zie lessenrooster (in 'Download')
 • een lesdag telt 8 lesuren tussen 9u en 16u30
 • plaats: CVO COOVI - E. Gryzonlaan 1 - Anderlecht
 • inschrijving: 60 of 90 € (per module), naargelang de duur van de module (40 of 60 lesuren)
 • plus 6 € bijdrage voor Smartschool per schooljaar
 • deelnemers kunnen gebruik maken van betaald educatief verlof - aanvragen bij inschrijving!
 • opleidingscheques worden aanvaard (indien nog niet in het bezit van een diploma hoger onderwijs)

Inschrijven

Vóór de start van de modules of ten laatste op de eerste dag van een module bij CVO COOVI - op voorstel van het secretariaat van de centrale waarbij je werkt of aangesloten bent, of via een gewestelijk ABVV-secretaris.

Inschrijvingsperiode
Openingsuren centrumsecretariaat:

 • 8u30 - 12u00 en 12u45 - 13u30
 • ook van 16u - 21u15
 • opgelet: op vrijdag enkel tot 17u

Zomerpermanentie 2018 vanaf donderdag 28 juni 2018

> juni-juli

 • van donderdag 28 juni  t.e.m. woensdag 4 juli: inschrijvingen van 8u30 tot 19u30 - doorlopend
 • zaterdag 30 juni: van 8u30 tot 12u30

> augustus

 • van donderdag 23 augustus t.e.m. vrijdag 31 augustus: inschrijvingen van 8u30 tot 19u30 - doorlopend
 • zaterdag 25 augustus: van 8u30 tot 12u30

Betaling

De betaling gebeurt bij inschrijving via bancontact en/of met opleidingscheques. Gelieve je opleidingscheques ter waarde van het verschuldigde bedrag tijdig aan te vragen via www.vdab.be/opleidingscheques.

Informatie

Opleiding Syndicaal Werk
Veerle Hageman
CVO COOVI Brussel
E. Gryzonlaan – 1070 Anderlecht
T: 02 526 51 19
veerle.hageman@coovi.be

Vorming & Actie vzw
Hoogstraat 42 - 1000 Brussel
Tel: 02 506 83 73
vormingenactie@vlaams.abvv.be

Downloads

Agenda

zaterdag 01/09/2018 09u00 E. Gryzonlaan 1 Anderlecht Militanten en delegees

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

militanten opleiding